Søker etter kombinasjonslokaler

På vegne av kunde søker vi etter kombinasjonslokaler i Asker – Bærum. 
Lager – ca. 1000 m2 + kontor ca. 350 m2

Parkering 8 – 15 plasser
Leietid: Etter avtale
Overtagelse: Etter avtale

Kontakt: N.Wåler jr – 930 69 397 – nw@naringsmegler1.no 

Oppdragsgiver dekker vårt honorar.