NæringsMegler1 Oslo Akershus AS ble stiftet i 2012 med vedtektsfestet formål å “drive eiendomsmegling innen næringseiendom, rådgivende tjenester samt utleie av personell innen næringseiendom og alt som står i forbindelse med dette”.


Link til registrering i Brønnøysundregisterne finnes her. 


 Stifterne er de samme som nåværende eiere av selskapet. Disse har erfaring med megling siden 90-tallet.


Selskapet har godkjennelse hos Finanstilsynet for å for å tilby meglertjenester.


Godkjennelsen finnes her.


Næringsmegler 1 Oslo og Akershus AS verken er- eller har vært- involvert i tvister av noen art; herunder reklamasjonssaker på våre tjenester. 


Det har heller aldri vært fremmet krav mot våre ansvarsforsikringer. 


Forretningsdriften er sunn.