Om selskapet

Næringsmegler 1 Oslo Akershus AS

NæringsMegler1 Oslo Akershus AS har konsesjon fra- og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Selskapet revideres av VIDI Revisjon AS og innehar alle lovpålagte forsikringer, herunder for forvaltning av klientmidler og gjennomføring av oppgjør.
Bevillingshaver er advokat. Som følge av dette kan vi påta oss alle typer oppdrag innen næringsmegling.

Vi er uten bindinger og opptrer med seriøsitet og erfaring som megler og rådgiver i det norske markedet for næringseiendom. 

 

Næringsmegler1 dekker følgende segmenter:

  • Kontorbygg / kontorseksjoner
  • Logistikk-, lager og kombinasjonslokaler
  • Bygårder
  • Produksjonslokaler og næringstomter
  • Store og små butikklokaler 

og våre tjenester er

  • Markedsvurdering / Utleievurdering
  • Salg av eiendom –  Salg av Eiendomsselskap – Sale & Leaseback
  • Utleie og fremleie av lokaler
  • Søkeoppdrag for nye lokaler
  • Leietakerrådgivning og reforhandling

Miljøet er engasjert og uformelt, samtidig som det faglige og profesjonelle vektlegges sterkt. Selskapet har velkvalifiserte medarbeidere, med høy eiendomsfaglig-, juridisk- og finansiell kompetanse.  

Selskapet følger markedet for næringseiendom kontinuerlig og besitter betydelig markedskunnskap. Vi har god oversikt over arealledighet, leiepriser, volumer, løpetider, geografiske fordelinger, yield-nivåer mv.

Våre oppdragsgivere er privatpersoner, private- og  til børsnoterte selskaper, organisasjoner og offentlig sektor.

For ytterligere informasjon, kontakt daglig leder Nochve Wåler jr.