Søkemegling

Søkemegling

Det er blitt stadig mer vanlig for små og mellomstore bedrifter å hente inn profesjonell hjelp når de skal flytte til nye lokaler. Såkalte søkemegler kan hyres inn når det nærmer seg utløpet av leiekontrakten, og de er med på hele søkeprosessen, fra definering av behov, via identifisering av lokalene til bidrag til den praktiske gjennomføringen av flyttingen

Behovet definerer leietakers overordnede behov slik at søket kan spisses inn mot lokasjoner og eiendommer som møter fundamentale krav. Den vil avdekke overordnede behov til de nye næringslokalene/kontorlokalene slik som antatt størrelse, antall arbeidsplasser, behov for spesial rom m.m.

  • Definere geografisk område som er aktuelt å søke innenfor
  • Definere kravspesifikasjon og behov: Aktuelle gårdeiere avgir tilbud om leie av lokaler basert på leveranse omfanget beskrevet i kravspesifikasjonen. Kravspesifikasjonen sikrer dermed at leietaker kan evaluere de mottatte tilbudene på et sammenlignbart grunnlag.
  • Søk:  Vi utfører et bredt søk som sikrer at alle potensielle næringslokaler identifiseres innenfor det definerte søkeområdet. De aktuelle gårdeierne mottar deretter kravspesifikasjonen.
  • Forhandlinger og kontraktinngåelse: Rådgiveren må til enhver tid være oppdatert på hva som er markedsleien i det aktuelle området. Forhandlingene knytter seg typisk til både selve leiekontrakten og den tilhørende kravspesifikasjonen.
  • Kombinasjonslokaler - Leie - Asker eller Bærum Lager - ca. 1000 m2 + kontor ca. 350 m2...