Verdivurdering – Markedsvurderinger & Reforhandling av leiekontrakter

Lang erfaring og bred kunnskap om eiendomsmarkedet gjør oss i stand til å fastsette salgs- og leiepriser med god treffsikkerhet.

Salg av eiendom – Salg av Eiendomsselskap – Sale & Leaseback

Salg av næringseiendom utgjør en stor del av vår virksomhet, og omfatter alt fra kontorbygg, hoteller, kombinasjonsbygg (lager-/kontor) Det er stadig oftere aktuelt og organisere eiendommer inn i eget aksjeselskap (eller andre selskapsformer), hvor aksjer selges istedenfor selve eiendommen. Salg med tilbakeleie har i de siste årene vært et betydelig forretningsområde. Utgangspunktet er ønsket om kapitalfrigjøring. Ved å frigjøre kapital kan bedriften konsentrere seg om kjernevirksomheten og ikke eiendom.

Utleie av lokaler

Utleiemarkedet er i stadig bevegelse. Vi har medarbeidere som er spesialiserte på utleie av alle typer næringseiendom, herunder: kontorlokaler, butikklokaler, lagerlokaler, produksjonslokaler, m.m.

Søkeoppdrag

Bistå i vurderingen av eksisterende leieforhold og utarbeide grunnlaget for søk etter nye lokaler eller en reforhandlinger. Vi har oversikt over hva som er ledig i markedet og har god kontakt med tilbyderne.

Rådgivning

Samarbeid med ingeniører, arkitekter, forvaltere og entreprenører gjør at vi kan tilby et bredt utvalg av rådgivningstjenester for våre kunder.

Kjøpsoppdrag

På vegne av oppdragsgivere er vi aktivt ute i markedet for finne aktuelle eiendommer, for deretter å kjøpe en eller flere eiendommer. Vi bistår kjøper i prosessen fra A-Å.