VERDIVURDERING

Verdivurdering av et bygg / lokale tar hensyn til følgende parametere:

– Beliggenhet / attraktivitet

– Utforming, alder og teknisk standard

– Kontantstrøm (nå og i fremtiden) (Yield-beregning)

– Utviklingspotensiale


Vi kan bistå med å utføre slike på en profesjonell måte.  Vurderingen skjer på bakgrunn av kunnskap og årelang markedserfaring.


Når kan verdivurdering være aktuelt?

– Ved refinansiering og ved finansiering av nye prosjekter

– Ved salg og eventuell due-dilligence 

– Internregnskap / rapportering  (eks. i mor-datter sammenheng)

– Ved skattemessig beregning av formuesverdi for eiendommen