Vi går etter storfisken

... og gir oss ikke før den er dratt på land...

Da de første eiendomsmeglere ble utdannet på 80- og 90-tallet, var det utelukkende salg det dreide seg om. Ettersom vi har vært med siden den gang, har vi deltatt i utviklingen av faget samtidig som en ikke helt ubetydelig mengde erfaring er “satt i banken”. 

 

I tillegg sitter vi på et stort nettverk av potensielle kjøpere (investorer), og er er godt vant med hvordan man skal gå frem enten selger vil ha eiendommen ut i et åpent marked eller han foretrekker at det skjer som et lukket salg (underhånden). 

 

Et salg kan omfatte alt fra et komplett eiendomsselskap med omfattende portefølje til enkelteiendommer som kontorbygg, lager- og kombibygg, seksjoner for varehandel og kontor, utviklingsprosjekter og næringstomter. 

 

Det er etter  “Philips-Conoco-dommen” (2014) fastslått er det er helt lovlig (skattemessig) å skille ut eiendom i “single-purpose” selskap for deretter å selge aksjene i det utskilte selskapet og oppnå skattebesparelse. 

 

Den viktigste delen av jobben er å finne en kjøper, men vi gir oss selvsagt ikke med det. Vi bistår gjennom hele salgsprosessen og sørger for å sikre hele transaksjonen –  alt  fra innledende verdivurderinger og valg av salgsstrategi, via markedsføring, visninger, selektering av kjøpere og aksept av bud til signert kjøpekontrakt og gjennomført oppgjør.


Befarer eiendommen(e) og vurderer

Sammen med oppdragsgiver går vi grundig gjennom den / de eiendommer som skal selges og kommer med anbefaling om det eventuelt er noe som bør gjøres før man igangsetter salg. Bør det skje noen form for oppgradering eller er det noe juridisk det bør ryddes opp i? Trenger man eksempelvis å rette opp ting i leietakerporteføljen?

Det utarbeides verdivurdering med anbefalning  om prissetting basert på eiendommens faktiske beskaffenhet (standard, attraktivitet, beliggenhet), løpende inntenkter og utviklingspotensiale. 

 

Utarbeider markedsførings- og salgsstrategi

Sammen med kunden lages plan for hvordan man skal gå frem for å få eiendommen solgt; herunder hvordan den skal annonseres, om det er spesielle investorgrupper som skal kontaktes o.s.v. Vår rådgivning er basert på erfaringen vi har.

 

Aktiviserer markedsføringsplanen og igangsetter salget. 

Legger ut eiendommen i den / de databaser man er enige om, legger den ut på nett, forestår direkte henvendelser til kjøpere og kommer i dialog med potensielle interessenter. 

Avholder visninger og arbeider frem bud. Vanligvis ender det opp i at kjøper og selger blir enige om premisser, betingelser (og ikke minst) pris. 

 

Gjennomfører kontrakt og oppgjør

Ved salg av eiendomsselskap og større eiendommer er det vanlig at det avholdes “due-dilligence” slik at kjøper får anledning til grundig å gjennomgå salgsobjektet. Deretter bidrar vi med utforming av endelig kontrakt og gjennomfører det økonomiske oppgjøret.