vi megler frem dine verdier...

Næringsmegler1 Oslo og Akershus AS

- spesialist på næringseiendom Oslo og omegn

Aktuelt

  • Vi er svært tidlig ute med….. … å ta i bruk kunstig intelligens for å effektivisere hjelpen vi gir deg. “Boten” (den automatiske svartjenesten) “lærer” av det du spør om, og vil bli flinkere og flinkere. Vi er kun i startfasen, men vi er sikre......

  • For baker hansen søkes: I forbindelse med kontraktsutløp og utvidelser, søkes det etter lokaler egnet for utsalg av Baker Hansens delikate produkter.  Beliggenhet i travle områder hvor det ferdes mye mennesker  Fortrinnsvis kjøp av handelslokaler  (men også leie kan vurderes). Areal:             ......