vi megler frem dine verdier...

Næringsmegler1 Oslo og Akershus AS

- spesialist på næringseiendom Oslo og omegn

Aktuelt

  • Avtalerett – tolkning – husleiekontrakt næring Bruker denne saken (lagmannsrettsdom) som et eksempel på hvor viktig det er å være presis nok når man lager en kontrakt. Uenigheten gjaldt hvordan en bestemmelse som skulle gi leietaker rett til å forlenge en leiekontrakt var å forstå......

  • Vi er svært tidlig ute med….. … å ta i bruk kunstig intelligens for å effektivisere hjelpen vi gir deg. “Boten” (den automatiske svartjenesten) “lærer” av det du spør om, og vil bli flinkere og flinkere. Vi er kun i startfasen, men vi er sikre......