vi megler frem dine verdier...

Næringsmegler1 Oslo og Akershus AS

- spesialist på næringseiendom Oslo og omegn

Aktuelt

  • For baker hansen søkes: I forbindelse med kontraktsutløp og utvidelser, søkes det etter lokaler egnet for utsalg av Baker Hansens delikate produkter.  Beliggenhet i travle områder hvor det ferdes mye mennesker  Fortrinnsvis kjøp av handelslokaler  (men også leie kan vurderes). Areal:             ......

  • I finansavisen (nettutgaven) ble det den 5. august lagt ut en artikkel der man kan lese at “Færre leieavtaler, fallende leiepriser og tommere lokaler preger kontormarkedet”,  at “det generelt er et mer avventende marked” og at “krisen (covid 19)  har tvunget frem mer bruk av......