NæringsMegler1 Oslo Akershus AS har konsesjon fra- og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Selskapet revideres av VIDI Revisjon AS og innehar alle lovpålagte forsikringer, herunder for forvaltning av klientmidler og gjennomføring av oppgjør.

Bevillingshaver er advokat. Vi har offentlig godkjennelse til å påta oss alle typer oppdrag innen næringsmegling.

Vi er uten bindinger og opptrer med seriøsitet og erfaring som megler og rådgiver i det norske markedet for næringseiendom.


Næringsmegler1 dekker følgende segmenter:

 • Kontorbygg / kontorseksjoner
 • Logistikk-, lager og kombinasjonslokaler
 • Bygårder
 • Produksjonslokaler / verksteder
 • Næringstomter
 • Store og små butikklokaler


og våre tjenester er

 • Markedsvurdering / Utleievurdering
 • Salg av eiendom – Salg av Eiendomsselskap – Sale & Leaseback
 • Utleie og fremleie av lokaler
 • Søkeoppdrag for nye lokaler – kjøp og leie
 • Leietakerrådgivning og reforhandling

Selskapet har velkvalifiserte medarbeidere med høy eiendomsfaglig-, juridisk- og finansiell kompetanse.

Vi har svært lang erfaring, og sitter og følger markedet for næringseiendom lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Vi har god oversikt over arealledighet, leiepriser, volumer, løpetider, geografiske fordelinger, yield-nivåer mv.

 

Våre oppdragsgivere er privatpersoner, private- og  til børsnoterte selskaper, organisasjoner og offentlig sektor.