Salg av næringseiendom

Vi er spesialister på salg av næringseiendom, og besitter et stort kontaktnettverk av kjøpere. 

 

Salg utgjør en stor del av vår virksomhet, og omfatter alt fra enkle næringsseksjoner til hele  kontorbygg, hoteller, kombinasjonsbygg  (lager/kontor) og kjøpesentre til tomter og utviklingsprosjekter.


Mange velger å organisere eiendommen(e) i egne eiendomsselskap (aksjeselskap) der man forestår salg av aksjer. Vi har erfaring med slikt. Spør oss gjerne om råd. 

 

Vi bistår gjennom hele salgsprosessen,  og er en aktiv bidragsyter i alle faser av transaksjonen; helt  fra innledende verdivurderinger og valg av strategi, systematisering av informasjon til signert kjøpekontrakt og gjennomført oppgjør.