Kjøp/Salg

Lokal kunnskap – Din lønnsomhet!

Vi bistår våre kunder med kjøp og salg av næringseiendom og er en aktiv bidragsyter i alle faser av transaksjonen, fra innledende verdivurderinger og valg av strategi, systematisering av informasjon til signert kjøpekontrakt og gjennomført oppgjør.

Etter flere år med økt sysselsetting, god tilgang på nye arealer og en ubetydelig ledighet. Vi ser nå flere signaler som kan gi ny sysselsetting til ledige

arealer og økt omsetning av eiendommer. I det langsiktige perspektivet ser vi markedets krav til større bredde i tjenestetilbudet til aktører innen næringseiendom.

Kravet til moderne og kostnadseffektive bygg på rett sted øker, og konkurransen og tilbudet innenfor næringen har blitt kraftig

skjerpet i de senere årene.

Salg av næringseiendom

Salg av næringseiendom utgjør en stor del av vår virksomhet, og omfatter alt fra kontorbygg, hoteller, kombinasjonsbygg  (lager/kontor) og kjøpesentre til tomter og utviklingsprosjekter.

Salg av Eiendomsselskap

Det er stadig oftere aktuelt og organisere eiendommene inn i eget aksjeselskap (eller andre selskapsformer), hvor aksjene selges istedenfor selve eiendommen.

Utleie av lokaler

Utleiemarkedet er i stadig bevegelse. Vi er spesialiserte på utleie av alle typer næringseiendom, herunder: kontorlokaler, butikklokaler, lagerlokaler, produksjonslokaler, m.m.

Søkeoppdrag

Vi bistår i vurderingen av eksisterende leieforhold og kan være med på å utarbeide grunnlaget for søk etter nye lokaler eller reforhandling. Vi har oversikt over hva som er ledig i markedet og har god kontakt med tilbyderne.