Profesjonell utleie er et puslespill

der vi hjelper deg med å få bitene på plass...

UTLEIE
For en profesjonell utleier er målsetningen ikke så vanskelig. Det er å få leid ut mest mulig areal til en optimal pris pr. kvadratmeter. I tillegg skal kontraktene være med gode og solide leietakere; leieforholdene skal være klare, forutsigbare og helst langvarige. 

 

Så er det bare å få dette til. Det er – for å si det beskjedent –  ikke så enkelt. De færreste leieforhold er slik at hele bygget okkuperes av én fast og solid (gjerne offentlig) aktør på en kontrakt av slik varighet at all fremtid er uten bekymringer.

 

Om du ønsker hjelp til alt fra å leie ut et enkelt lokale til å “tune” en hel leietakerportefølje kan vi bistå deg. Noen ganger sitter vi med potensielle leietakere “på hånden”, og andre ganger må vi ut å lete. Vi kjenner prisnivåene ut fra type eiendom, beliggenhet, standard o.s.v. og vi vet hvor mye det er rom for å kreve (pr. kvadratmeter).

 

Vi gjennomfører analyser der vi tar for oss slik vi mener utviklingen vil bli, og bistår deg med å optimalisere inntektsstrømmen.

 

Det hører også med til vår jobb å fraråde om det er leietakere du ikke bør satse på (eks. fordi regnskapene deres beveger seg i feil retning. Alt det vi gjør er viktig, men det – som ofte glemmes – er å se hele utleiesituasjonen din under ett. Kanskje glipper det en leietaker som ønsker 100 kvm. fordi man gikk inn på en kontrakt med enn som “bare” skulle ha 300. Det vil vi ikke at skal skje.

 

Vi har svært lang erfaring med slike saker, og har leid ut alt fra enkle kontorseksjoner og butikker til å ha ansvar for å fylle opp hele bygg med leietakere.

 

FREMLEIE
Ikke sjelden ser vi at også leietakere trenger hjelp når de sitter med for store lokaler på for lange kontrakter. Vi har hjulpet mange slike med å tjene penger på “overskuddsareal”.