Søkemegling og reforhandling

... ingen grunn til å vente til behovet for nye lokaler blir prekært..

Det er blitt stadig mer vanlig for bedriftsledere å hente inn profesjonell hjelp når de skal flytte til nye lokaler eller reforhandle leiekontrakter. 

 

For det første har en “søkemegler” bedre oversikt over hva som rører seg i markedet hva gjelder priser, tilgjengelighet osv., og han kan dessuten ha en mer profesjonell distansering til nåværende utleier enn det leietaker har mulighet til. 

 

I tillegg kan megleren opptre anonymt og diskret der det er et poeng at nåværende utleier eller eventuelt kunder / konkurrenter /ansatte ikke skal vite om at man ser seg om etter et nytt sted å være.

 

Ofte ender slike scenarier med at leietaker blir værende der de er, men til gunstigere leiebetingelser. 

 

Les gjerne vår artikkel om “fleksibilitet i leiemarkedet”. 

 

I slike saker er det viktig å være tidlig ute, og det er ikke uvanlig at leietaker kontakter oss og ber om hjelp et år før leiekontrakten går ut. 

 

Da har man godt spillerom til å vurdere alternativer. 

 

Det understrekes at søkeoppdrag er en betalt tjeneste.

 

Utarbeider kravspesifikasjon.

Basert på input fra kunden utarbeider vi et dokument som spesifiserer kundens behov – nå og de nærmeste årene fremover. 

Definerer kundens krav til geografisk beliggenhet
Spesifiserer de fysiske krav som type lokale, størrelse, adkomst, parkering, standard o.s.v.
Prisramme / budsjett

Planer for fremtiden – utviklings- og vekstbehov

 

Utfører en mulighetsstudie

Gjennomgår hvilke alternativer man har. Det første som må sjekkes ut er om det er en løsning å bli værende i de lokaler man har med forlengelse av leiekontrakt.

Dernest må det kartlegges hvilke andre valg man har.

 

Lete frem lokaler og innhente tilbud.

Ved å søke i åpne og lukkede databaser, samt kontakte eiendomsbesittere finnes passende muligheter, og man innhenter innledende tilbud.

 

Besiktiger lokalitetene

Siler vekk det som er uaktuelt, og holder visning for kunden der man finner noe som passer.

 

Forhandler løsning og bidrar ved kontrakt

På vegne av kunden fremforhandles løsning og betingelser. Foretar kontaktsgjennomgang på vegne av kunden, eller bistår oppdragsgiver med å utarbeide kontrakt selv.