For baker hansen søkes: I forbindelse med kontraktsutløp og utvidelser, søkes det etter lokaler egnet for utsalg av Baker Hansens delikate produkter. Beliggenhet i travle områder hvor det ferdes mye mennesker Fortrinnsvis kjøp av handelslokaler  (men også leie kan vurderes).Areal:                 70 - 300...